Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon ‘Moment van Rust’ verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beautysalon ‘Moment van Rust’, of om andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon ‘Moment van Rust’ verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Beautysalon ‘Moment van Rust’, Zevenwoudenlaan 87 te Den Haag.

De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-36183949
of email: info@salonmomentvanrust.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beautysalon ‘Moment van Rust’ met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer en emailadres
 4. Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 5. Productgebruik van gegeven behandeling en thuis gebruik
 6. Facturen en/of betalingen

2.2. Beautysalon ‘Moment van Rust’ verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
  • contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
  • Nieuwsbrieven, bevestiging van afspraken
  • het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking
 2. Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren
 3. De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat
 4. Beautysalon ‘Moment van Rust’ is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:
Beautysalon ‘Moment van Rust’ gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over alle activiteiten en diensten van Beautysalon ‘Moment van Rust’.
Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@salonmomentvanrust.nl.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:
Beautysalon ‘Moment van Rust’ verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken).
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Beautysalon ‘Moment van Rust’ is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Beautysalon ‘Moment van Rust’ terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Beautysalon ‘Moment van Rust’ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Beautysalon ‘Moment van Rust’ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht
7.1. Via de eigenaresse van Beautysalon ‘Moment van Rust’ kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Beautysalon ‘Moment van Rust’ zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Beautysalon ‘Moment van Rust’.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Beautysalon ‘Moment van Rust’ uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Beautysalon ‘Moment van Rust’ via telefoon: 06-36183949 of email: info@salonmomentvanrust.nl.

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.